Aflyst grundet corona

Lørdag den 29. august 2020 kl. 10-15

I lighed med tidligere år holder Alsjægerne den årlige præmie- og

pokalskydning på flugtskydningsbanen i Nordborg. Skydningen starter kl.10.00, og skydekort kan indleveres frem til kl. 14.00, hvorefter der er præmie- og pokaloverrækkelse.

Der er også i år mange gode præmier. Der er mulighed for at købe pølser, vand & øl.

Se mere på de kommende opslag på flugtskydningsbanen og ved MacNab samt på vores hjemmeside med ajourført information, når vi kommer tættere på selve arrangementet.

Arrangementet er åbent for alle.

Kontaktperson for arrangementet er Egon Villumsen.

Luk menu

COVID19 – 300 m langdistance og 50 m kortdistance

Kære lejer.

Sønderborg Kommune har, under henvisning til https://sonderborgkommune.dk/corona#Kultur-%20og%20fritidsomr%C3%A5, besluttet at kommunens skydebaneanlæg på Kær Vestermark lukkes fra og med d.d.

Foranstaltningen gælder indtil videre, og en ændring vil ske, senest samtidig med at kommunens sportshaller genåbnes.

Informationen fremgår af et opslag på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer informationer straks det er muligt:  http://www.vestermark.info/index.php/ct-menu-item-3

Betalt leje refunderes.

Alle henvendelser og spørgsmål kan rettes til undertegnede.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN