Dette arrangement er aflyst

Torsdag den 18. juni klokken 18.00, Mintebjergryde 1.

Per Bonefeld har i samarbejde med naboerne på de tilstødende arealer gjort sig umage med at indrette markplaner med biotoper, der sikrer gode levesteder for vildtet, samtidig med, at der kan drives effektivt landbrug. Vi går en tur på markerne, hvor Per fortæller om indretning og beplantning. Efterfølgende samles vi maskinhallen til opfølgende spørgsmål, og vi ser på redskaber, som er egnede til at pleje af viltdtbiotoperne med.

Aftenen byder også på en fortælling om skovrejsning i Sønderjylland efter genforeningen.

Der er udstillet jagttrofæer og Alsjægerne viser noget af foreningens udstyr. Du får bl.a. mulighed for at prøve den elektroniske riffelbane.

Arrangementet henvender sig til jægere, landmænd og alle med interesse for natur og naturpleje.

Vi håber på godt midsommervejr, så dette arrangement også er en oplagt familietur.

Alsjægerne er vært med en forfriskning og grillpølser.

Kontaktperson for arrangementet er Jens Hangaard.  

Luk menu

COVID19 – 300 m langdistance og 50 m kortdistance

Kære lejer.

Sønderborg Kommune har, under henvisning til https://sonderborgkommune.dk/corona#Kultur-%20og%20fritidsomr%C3%A5, besluttet at kommunens skydebaneanlæg på Kær Vestermark lukkes fra og med d.d.

Foranstaltningen gælder indtil videre, og en ændring vil ske, senest samtidig med at kommunens sportshaller genåbnes.

Informationen fremgår af et opslag på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer informationer straks det er muligt:  http://www.vestermark.info/index.php/ct-menu-item-3

Betalt leje refunderes.

Alle henvendelser og spørgsmål kan rettes til undertegnede.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN