Kragekursus

Søndag den 3. marts 2019 kl. 6, Mødested: Oplyses ved tilmelding.

Kragen er både snu og klog, og derfor er det en udfordring for enhver jæger at få ram på den. Der er en stor kragebestand i vores område, og disse fugle gør livet besværligt for andre vildtarter især fugle og harer.

Marts måned er højsæson for regulering af krager. Alsjægerne tilbyder derfor et kursus for medlemmer, som er interesserede i at være med til at regulere denne snu fugl.

 

Har du selv lokkefugle eller udstoppede rovfugle, så må du gerne tage dem med.

Der vil blive lejlighed til at prøve det selv i de til kurset indrettede skjul.

Husk jagtgevær og gyldigt jagttegn.

Maks. Deltagerantal: 10 jægere.

Er der flere end 10 tilmeldte, forsøger vi at arrangere en ekstra jagtdag.

Alsjægerne byder på en forfriskning undervejs.

Deltagergebyr: 50 kr.

Bindende tilmelding til Egon Villumsen, egon.v@bbsyd.dk eller 41 24 73 45 senest den 2. marts

Luk menu

COVID19 – 300 m langdistance og 50 m kortdistance

Kære lejer.

Sønderborg Kommune har, under henvisning til https://sonderborgkommune.dk/corona#Kultur-%20og%20fritidsomr%C3%A5, besluttet at kommunens skydebaneanlæg på Kær Vestermark lukkes fra og med d.d.

Foranstaltningen gælder indtil videre, og en ændring vil ske, senest samtidig med at kommunens sportshaller genåbnes.

Informationen fremgår af et opslag på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer informationer straks det er muligt:  http://www.vestermark.info/index.php/ct-menu-item-3

Betalt leje refunderes.

Alle henvendelser og spørgsmål kan rettes til undertegnede.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN