Søndag den 8. marts 2020 kl. 6, Mødested: Oplyses ved tilmelding.

Kragen er både snu og klog, og derfor er det en udfordring for enhver jæger at få ram på den. Der er en stor kragebestand i vores område, og disse fugle gør livet besværligt for andre vildtarter især fugle og harer.

Marts måned er højsæson for regulering af krager. Alsjægerne tilbyder derfor en jagtdag for medlemmer, som er interesserede i at være med til at regulere denne snu fugl.

Har du selv lokkefugle eller udstoppede rovfugle, så må du gerne tage dem med.

Der er indrettet skjul på jagtområdet.

Husk jagtgevær og gyldigt jagttegn.

Maks. Deltagerantal: 10 jægere.

Er der flere end 10 tilmeldte, forsøger vi at arrangere en ekstra jagtdag.

Søndag den 8. marts 2020 kl. 6, Mødested: Oplyses ved tilmelding.

Kragen er både snu og klog, og derfor er det en udfordring for enhver jæger at få ram på den. Der er en stor kragebestand i vores område, og disse fugle gør livet besværligt for andre vildtarter især fugle og harer.

Marts måned er højsæson for regulering af krager. Alsjægerne tilbyder derfor en jagtdag for medlemmer, som er interesserede i at være med til at regulere denne snu fugl.

Har du selv lokkefugle eller udstoppede rovfugle, så må du gerne tage dem med.

Der er indrettet skjul på jagtområdet.

Husk jagtgevær og gyldigt jagttegn.

Maks. Deltagerantal: 10 jægere.

Er der flere end 10 tilmeldte, forsøger vi at arrangere en ekstra jagtdag.

Alsjægerne byder på en forfriskning undervejs.

Deltagergebyr: 50 kr.

Bindende tilmelding til Egon Villumsen, egon.v@bbsyd.dk   eller 41 24 73 45 senest den 5. marts.

Luk menu

COVID19 – 300 m langdistance og 50 m kortdistance

Kære lejer.

Sønderborg Kommune har, under henvisning til https://sonderborgkommune.dk/corona#Kultur-%20og%20fritidsomr%C3%A5, besluttet at kommunens skydebaneanlæg på Kær Vestermark lukkes fra og med d.d.

Foranstaltningen gælder indtil videre, og en ændring vil ske, senest samtidig med at kommunens sportshaller genåbnes.

Informationen fremgår af et opslag på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer informationer straks det er muligt:  http://www.vestermark.info/index.php/ct-menu-item-3

Betalt leje refunderes.

Alle henvendelser og spørgsmål kan rettes til undertegnede.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN