Jægeraften

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 i Ulkebøl forsamlingshus.

Vi har ændret lidt ved lidt ved vores jægeraften, som vi igennem mange år har haft tradition for at afholden den anden onsdag i november.

Det jagtfaglige kommer til at fylde mere i aftenens program.Vi lægger vægt på at sætte fokus på relevante jagtfaglige temaer med kompetente foredragsholdere med efterfølgende debat.

Derfor udgår jægerbanko af programmet. I år er temaet:

Ingen jagt uden hund.

Med foredrag af Henrik V. Hove-Nielsen, som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund.  

Fundamentet for en god jagthund bliver skabt i et godt forhold mellem hund og fører, hvilket skabes gennem positiv indlæring, grundig uddannelse og effektiv vedligeholdelse.

Størstedelen af sit liv, er jagthunden mere familiehund end jagthund, og Henrik vil i sit foredrag komme ind på hvor vigtig den daglige omgang med hunden er, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man får lavet nogle utilsigtede fejl under indlæring i hjemmet.

 

Henrik uddyber også vigtigheden af at træne dagligt og målrettet samt hvordan man bør minimere muligheden for fejl.

Der vil være afsat tid til spørgsmål og debat.

Henrik V. Hove-Nielsen er tidligere tjenestehundefører i politiet og med mere end 25 års erfaring med hundetræning. Siden 1. januar 2015 har han været ansat som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund

Hans arbejde består i at tilrettelægge træning og uddannelse for de godt 40.000 jægere, der har jagthund, så de bliver dygtige til at avle gode jagthunde.

Henrik har selv 3 FT. Cockerspaniel, som han træner til både jagt og markprøver.

Entré kr. 70,-. Der vil blive trukket en større præmie på indgangsbilletten.

Kontaktperson for arrangementet er Lars Juhler.  

Luk menu

COVID19 – 300 m langdistance og 50 m kortdistance

Kære lejer.

Sønderborg Kommune har, under henvisning til https://sonderborgkommune.dk/corona#Kultur-%20og%20fritidsomr%C3%A5, besluttet at kommunens skydebaneanlæg på Kær Vestermark lukkes fra og med d.d.

Foranstaltningen gælder indtil videre, og en ændring vil ske, senest samtidig med at kommunens sportshaller genåbnes.

Informationen fremgår af et opslag på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer informationer straks det er muligt:  http://www.vestermark.info/index.php/ct-menu-item-3

Betalt leje refunderes.

Alle henvendelser og spørgsmål kan rettes til undertegnede.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN